Griepvaccinatie

De griepvaccinaties 2018-2019 kunt u weer krijgen.

Bij griepprikken:

U kunt op eigen initiatief komen bij voorkeur van 12.00 uur tot 13.30 uur elke dag, de assistente zal u dan de vaccinatie geven.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op www.nhg.org en www.rivm.nl.

Totnutoe heb ik u geen uitnodigingen voor de griepprik toegestuurd, in de verwachting dat u zelf weet of u een vaccinatie wilt of niet wilt.

De jaarlijkse vaccinatie wordt in het algemeen ("dringend") aanbevolen bij:

- luchtwegproblemen
- chronische stoornis van de hartfunctie
- suikerziekte
- afgenomen nierfunctie

En verder aanbevolen bij:

- verminderde weerstand tegen infecties
- een leeftijd van boven de 60 jaar (ook 60 jaar geworden vóór 1 mei 2019)

Behoort u niet tot de "doelgroep" en wilt u toch een vaccinatie, dan gaat het via een recept naar de apotheek en kunt u evenzeer hier het meegenomen vaccin toegediend krijgen.

Wel zou het zo zijn, dat de één gevoeliger is voor het krijgen van de griep dan de ander, de verwachting niet ziek te worden blijft uiteraard ook dan speculatief.

Aan de andere kant is het zo, dat het - op de goede manier - doormaken van een griep juist ook versterkend kan werken, en je je beter kan voelen, dan de periode vlak vóór de griep.