Waarnemers

Elke huisarts is aangesloten bij een huisartsengroep (hagro). Deze groep is er voor onderlinge contacten over allerhande zaken, de huisarts betreffend, en komt in het algemeen eens per maand
bij elkaar. Zo wordt ook de onderlinge waarneming overdag door deze groep verricht.

Waarneming geschiedt alfabetisch, op basis van de eerste letter van uw achternaam.
Tot welke huisarts u zich dient te wenden, kunt u gewaarworden op de pagina "Afwezigheid".

Deze groep bestaat uit de volgende artsen:

R.B. Amons/S.M. van Tuijl                                     Bronovolaan 3 tel. 3507211
C.J. Sturm-Bos/ M.L.W. Willems Badhuisweg 78 tel. 3555000
R. Chin Westduinweg 169 tel. 3585784
J.H. Berkhout-de Groot/ M.P. van Markus Badhuisweg 76 tel. 3554119
P. v.d. Berg Badhuisweg 78 tel. 3522250
M. Witte-Libeton Badhuisweg 76 tel. 3556564
A.J. Luiten Prins Willemstraat 20 tel. 3502737
J.C. Bos/ I.M.S. van Boxel Sleedoornstraat 41  tel. 3453247
     

En de website adressen (geeft informatie over betreffende praktijk bereikbaarheid):

R.B. Amons/S.M. van Tuijl www.amons.praktijkinfo.nl
C.J. Sturm-Bos/ M.L.W. Willems

www.baak.praktijkinfo.nl

R. Chin

www.docvadis.nl/huisartsenpraktijkwestduin

J.H. Berkhout-de Groot/ M.P. van Markus www.berkhoutenvanmarkus.praktijkinfo.nl  
P. van den Berg www.gcbadhuisweg.nl
M. Witte-Libeton www.wittelibeton.praktijkinfo.nl  
A.J. Luiten

www.huisartsenpraktijk-scheveningen.praktijkinfo.nl

J.C. Bos/ I.M.S. van Boxel

www.bosboxel.nl