Praktijkfolder

Praktijkfolder Hutchison


Hutchison

Nassau Dillenburgstraat 13
2596 AB Den Haag
Telefoon: 070-3249509
Spoed: 070-3249509, toets 1
Fax: 070-3243726

hutchison.praktijkinfo.nl


Spoedgevallen

De praktijk kunt u overdag (08.00 tot 17.00 uur) snel bereiken via de spoedlijn 3249509 met toets 1.

Hoort u toch een antwoordapparaat (assistente en arts niet op de praktijk aanwezig), dan wordt u verwezen naar de dokterstelefoon 3110090. Deze roept de arts op en u wordt door de arts teruggebeld.

Buiten de werkuren overdag en in het gehele weekend belt u de Haagse artsendienst (smash) 3469669.

In een levensbedreigende situatie belt u meteen 112.   

    

Spreekuur

Een afspraak staat in de agenda voor een kwartier, deze tijd is meestal snel voorbij. Vermoedt u méér tijd nodig te hebben overleg dan graag met de assistente, eventueel voor een dubbele afspraak.
Voorziet u een (nog) langer consult kunt u beste einde middag (als laatste) plannen, dat is meestal rond 17.00 uur.

Ontstaan van wachttijden gebeurt, maar is zeker niet prettig (voor alle partijen). Ik neem de tijd voor het consult, maar het beste houden we (tijds)grenzen in gedachten.

Spreekuurtijden zijn van 8.00 tot ongeveer 12.30 uur en van 15.00 tot ongeveer 17.00 uur.

Tot ziens op het spreekuur!

Assistentie

Assistente in de praktijk is:

Lisa, aanwezig elke dag van 8.30 uur tot 15.30 uur (woendag tot 12.30 uur). 

 

Telefonische bereikbaarheid assistente elke dag van 8.30 tot 11.30 uur.

Uiteraard is de assistente beschikbaar voor afspraken, recepten, uitslagen en allerhande vragen.

Bij spoed kunt u de gehele dag de praktijk bereken op tel. 3249509, toets 1.

 

 

 

 

Openingstijden

De praktijk is in principe iedere werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Telefonisch spreekuur

Voor korte vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur.

Het is wel eens lastig "er doorheen" te komen, u kunt ook de assistente al 's ochtend s bellen, u wordt zonodig dan later teruggebeld (hebben wij uw telefoonnummers?). Telefonische vragen "voor iets langer" zijn beter op hun plaats einde middag, dan wordt u teruggebeld.

Het telefonisch spreekuur is tussen 14.00 en 14.30 uur, maar niet op woensdag.

 

               

Avond-, nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost

De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost/artsendienst "smash" (stichting mobiele artsen service haaglanden). 

Op de huisartsenpost werken de huisartsen van de regio Den Haag.

Voor informatie zie website www.smashaaglanden.nl

Openingstijden

Door de week van 17.00-08.00 uur, verder op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartsenpost geopend.

Telefonisch overleg of een afspraak voor een consult, of een verzoek om een huisbezoek

Altijd eerst telefonisch contact opnemen op 3469669.

Houdt bij ieder telefonisch contact met de huisartsenpost uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Adres huisartsenpost

Voor een consult (na telefonische afspraak) kunt u zich vervoegen op één van de volgende locaties:       

- op het terrein van Ziekenhuis Bronovo

- op het terrein van Ziekenhuis Leyenburg

- op het terrein van Ziekenhuis Westeinde

 

 

 

Huisbezoek

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u thuis bezoeken.
Gaarne in overleg met de assistente.

Waarnemers

Elke huisarts is aangesloten bij een huisartsengroep (hagro). Deze groep is er voor onderlinge contacten over allerhande zaken, de huisarts betreffend, en komt in het algemeen eens per maand
bij elkaar. Zo wordt ook de onderlinge waarneming overdag door deze groep verricht.

Waarneming geschiedt alfabetisch, op basis van de eerste letter van uw achternaam.
Tot welke huisarts u zich dient te wenden, kunt u gewaarworden op de pagina "Afwezigheid".

Deze groep bestaat uit de volgende artsen:

R.B. Amons/S.M. van Tuijl                                     Bronovolaan 3 tel. 3507211
C.J. Sturm-Bos/ M.L.W. Willems Badhuisweg 78 tel. 3555000
R. Chin Westduinweg 169 tel. 3585784
J.H. Berkhout-de Groot/ M.P. van Markus Badhuisweg 76 tel. 3554119
P. v.d. Berg Badhuisweg 78 tel. 3522250
M. Witte-Libeton Badhuisweg 76 tel. 3556564
A.J. Luiten Prins Willemstraat 20 tel. 3502737
J.C. Bos/ I.M.S. van Boxel Sleedoornstraat 41  tel. 3453247
     

En de website adressen (geeft informatie over betreffende praktijk bereikbaarheid):

R.B. Amons/S.M. van Tuijl www.amons.praktijkinfo.nl
C.J. Sturm-Bos/ M.L.W. Willems

www.baak.praktijkinfo.nl

R. Chin

www.docvadis.nl/huisartsenpraktijkwestduin

J.H. Berkhout-de Groot/ M.P. van Markus www.berkhoutenvanmarkus.praktijkinfo.nl  
P. van den Berg www.gcbadhuisweg.nl
M. Witte-Libeton www.wittelibeton.praktijkinfo.nl  
A.J. Luiten

www.huisartsenpraktijk-scheveningen.praktijkinfo.nl

J.C. Bos/ I.M.S. van Boxel

www.bosboxel.nl